Ejendomsdata

Rapport-ID: 34715c68-2516-4380-9079-fc183d34a64d

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

For ejendommen

Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris

Ejendommens adresse:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris

Matr.nr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9x Neder Dråby By, Dråby

Grundareal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 m²

Ejendomsnummer:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 009071

Kommune:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederikssund Kommune

Ejerforhold:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privatpersoner eller interessentskab

Enhedens samlede areal:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 m²

Anvendelse:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).

Antal værelser:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Antal samlet fast ejendomme:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Detaljeret information om omfattede matrikelnumre

Matr.nr. 9x Neder Dråby By, Dråby

Indhold

Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten.

Resumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Uddybning af enkelte svar

Økonomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ejendomsskat (grundskyld). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ejendoms- og grundværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Forfalden gæld til kommunen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Planer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Zonestatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Lokalplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Kommuneplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Varmeforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Vand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Aktuelle afløbsforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Aktuel vandforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Spildevandsforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Grundvand – Drikkevandsinteresser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Jordforurening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Lettere jordforurening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Bygge- og beskyttelseslinjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Skovbyggelinjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Om ejendomsdatarapporten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Generelt om ejendomsdatarapporten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Ordforklaring – ejendomsoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Følgende bilag kan hentes:

• BBRmeddelelsen

• Energimærkning

• Tilstandsrapport

• Ejendomsskattebillet

• Vurderingsmeddelelse

• Vejforsyning

• Jordforureningsattest

Side 2 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Resumé

Bygninger

BBR-meddelelsen

Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Energimærkning

Hvad er ejendommens energimærke?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Tilstandsrapport

Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Elinstallationsrapport

Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Byggesag

Er der igangværende byggesag for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Byggeskadeforsikring

Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Olietanke

Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Fredede bygninger

Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Byggeskadefonden (BvB)

Er der udarbejdet eftersynsrapporter ifm. med Byggeskadefondens arbejde?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.257 kr.

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Statstilskud efter stormfald

Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Ejendomsskattebillet

Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Ejendoms- og grundværdi

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200.000 kr.

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Vurderingsmeddelelse

Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Forfalden gæld til kommunen

Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed

overtages af køberen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber.

Huslejenævnssager

Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen?. . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Arbejderbolig

Side 3 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Er ejendommen betegnet som arbejderbolig?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Jordrente

Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Planer

Zonestatus

Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byzone

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Lokalplaner

Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Kommuneplaner

Kommuneplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Varmeforsyning

Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Vejforsyning

Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se bilag.

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Hovedstadsområdets transportkorridorer

Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets

transportkorridorer?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Vand

Aktuelle afløbsforhold

Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?. . Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Aktuel vandforsyning

Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?. Alment vandforsyningsanlæg (tidligere

offentligt)

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen

Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet

kogeanbefaling?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Spildevandsforhold

Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Grundvand – Drikkevandsinteresser

Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Grundvand – Følsomme indvindingsområder

Er ejendommen beliggende i et følsomt indvindingsområde?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Jordforurening

Jordforureningsattest

Findes der jordforureningsattest for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja, se bilag

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Kortlagt jordforurening

Er der kortlagt jordforurening for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Lettere jordforurening

Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Side 4 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Påbud iht. jordforureningsloven

Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet

(DAI)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Natur, skov og landbrug

Fredskov

Er ejendommen pålagt fredskovspligt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Majoratsskov

Er der noteret majoratsskov på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Beskyttet natur

Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for

yderligere information.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen?. . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Landbrugspligt

Er ejendommen pålagt landbrugspligt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Naturperler

Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Bygge- og beskyttelseslinjer

Skovbyggelinjer

Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Sø- og åbeskyttelseslinjer

Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Kirkebyggelinjer

Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Klitfredningslinje

Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Strandbeskyttelseslinje

Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Beskyttede sten- og jorddiger

Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Oplysninger er indhentet d. 22. juni 2017

Side 5 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Økonomi

Ejendomsskat (grundskyld)

Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.257 kr.

Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den

laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af

kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr.

stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. BEMÆRK: Hvis

vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, skal der for at få et

fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i

de øvrige kommuner.

Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 22. juni 2017

Skatteår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017

Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederikssund Kommune

Grundskyld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.257,25 kr.

Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.

Grundskyld af værdi af stuehus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.

Dækningsafgift, erhvervsejendomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.

Dækningsafgift af forskelsværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.

Dækningsafgift af grundværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.

Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.

Skat ialt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.257,25 kr.

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Økonomi

Ejendoms- og grundværdi

Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200.000 kr.

Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.

fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for

ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket

hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt

ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2½ procent for

private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014.

Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 22. juni 2017

Vurderingsår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016

Dato for seneste vurdering eller ændring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01-10-2016

Ejendomsværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200.000 kr.

Grundværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716.500 kr.

Fradrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.

Stuehus grundværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.

Stuehusværdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr.

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det lokale skattecenter

Kontaktoplysninger – forklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Du kan se adressen for det lokale skattecenter på

vurderingsmeddelelsen.

Side 6 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

www adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://www.skat.dk/

Økonomi

Forfalden gæld til kommunen

Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på

ejendommen og dermed overtages af køberen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til

forsyningsselskaber.”

Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på

ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. BEMÆRK: Hvis

vurderingsejendommen består af arealer beliggende i flere kommuner, skal der for at få et

fuldstændigt overblik også bestilles ejendomsdatarapporter for opkrævningsejendommene i

de øvrige kommuner. Ved tvangsauktion: Der tages forbehold for

yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives i kommunens

debitorsystem i perioden frem til auktionsdagen (eksempelvis

ejendomsskattebillet, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i fremtidigt kalenderår bør

rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gældsposter fra

den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos

SKAT: Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen.

Inddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT

Inddrivelse. EJENDOMSSKAT – 1. og 2. halvår. I starten af 1. og 2. halvår kan det fremgå af

ejendomsdatarapporten, at der forfalden gæld på ejendom, selvom den rettidige indb.dag for

ejendomsskat o.lign. IKKE er overskredet. Problemet opstår, hvis forfaldsdatoen ligger FØR

sidste rettidige indb.dag i kommunens debitorsystem.

Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen på ejendommen er indhentet d. 22. juni 2017

Er der forfalden gæld på ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Forfalden gæld i alt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr

Gælden er opgjort pr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-06-2017

Er der renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat

Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr

Gældsposter vedrørende: Renovation

Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr

Gældsposter vedrørende: Rottebekæmpelse

Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr

Gældsposter vedrørende: Skorstensfejer

Krav i alt vedrørende denne gældstype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr

Planer

Zonestatus

Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byzone

Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige

regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og

sommerhusområder fremgår af planlovens § 34.

Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d. 22. juni 2017

Side 7 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Zonestatus: Byzone

Matr.nr. 9x Neder Dråby By, Dråby

Andel af matrikel dækket af zonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunalbestyrelsen

Kontaktoplysninger – forklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontakt egen kommune

Planer

Lokalplaner

Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Bemærk, at oplysningen er opdelt i forslag til og vedtagne Lokalplaner, Temalokalplaner,

Lokalplaner for delområder og Temalokalplaner for delområder.

Lokalplaner, vedtagne

Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt,

afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres.

Oplysninger vedr. Lokalplaner, vedtagne er indhentet d. 22. juni 2017

Lokalplan: Boligområde i Neder Dråby

Planens navn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boligområde i Neder Dråby

Plannummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LP19

Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederikssund

Navn på plandistrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jægerspris

Planstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedtaget

Dato for offentliggørelse af planforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-12-1910

Dato for vedtagelse af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-11-1979

Generel anvendelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boligområde

Specifik anvendelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boligområde – Åben lav

Planzone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byzone

Link til plandokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link

Matr.nr. 9x Neder Dråby By, Dråby

Andel af matrikel dækket af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Kontaktoplysninger – forklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontakt egen kommune

Lokalplaner, forslag

Se forklaring under “Lokalplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Lokalplaner, forslag er indhentet d. 22. juni 2017

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Side 8 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Lokalplaner for delområder, vedtagne

En lokalplan for delområde er en underopdeling af en lokalplan. Der kan fx være overordnede

rammer i lokalplanen, mens lokalplanen for delområdet udlægger mere detaljerede rammer.

Se iøvrigt “Lokalplaner, vedtagne”.

Oplysninger vedr. Lokalplaner for delområder, vedtagne er indhentet d. 22. juni 2017

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Lokalplaner for delområder, forslag

Se forklaring under “Lokalplaner for delområder, vedtagne “

Oplysninger vedr. Lokalplaner for delområder, forslag er indhentet d. 22. juni 2017

Temalokalplaner, vedtagne

Se forklaring under “Lokalplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Temalokalplaner, vedtagne er indhentet d. 22. juni 2017

Temalokalplaner, forslag

Se forklaring under “Lokalplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Temalokalplaner, forslag er indhentet d. 22. juni 2017

Temalokalplaner for delområder, vedtagne

Se forklaring under “Lokalplaner for delområder, vedtagne “

Oplysninger vedr. Temalokalplaner for delområder, vedtagne er indhentet d. 22. juni 2017

Temalokalplaner for delområder, forslag

Se forklaring under “Lokalplaner for delområder, vedtagne “

Oplysninger vedr. Temalokalplaner for delområder, forslag er indhentet d. 22. juni 2017

Planer

Kommuneplaner

Kommuneplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Kommuneplaner, forslag

Se forklaring under “Kommuneplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, forslag er indhentet d. 22. juni 2017

Kommuneplan: Frederikssund Kommuneplan 2017

Planens navn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederikssund Kommuneplan 2017

Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederikssund

Planstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forslag

Dato for offentliggørelse af planforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-06-2017

Dato for start på offentliggørelsesperioden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-06-2017

Dato for slut på offentliggørelsesperioden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-08-2017

Link til plandokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link

Side 9 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Kommuneplaner, vedtagne

Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde

kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de

overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det

åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen

udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række

sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om

byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter

rammebestemmelserne for delområderne og som hovedregel angiver: – arealets overordnede

anvendelse – bebyggelsesprocent – bebyggelsens største højde – og andre særlige hensyn –

fx bygningsbevaringshensyn

Oplysninger vedr. Kommuneplaner, vedtagne er indhentet d. 22. juni 2017

Kommuneplan: Frederikssund Kommuneplan 2013-2025

Planens navn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederikssund Kommuneplan 2013-2025

Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederikssund

Planstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedtaget

Dato for vedtagelse af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-09-2013

Dato for ikrafttrædelse af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-10-2013

Link til plandokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Kontaktoplysninger – forklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planloven forvaltes i Erhvervsstyrelsen. Vedrørende driften

af PlansystemDK kontaktes systemets hotline på

supportplansystemdk@erst.dk eller telefon 72 54 48 04

Adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Telefonnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3529 1000

Emailadresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erst@erst.dk

www adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . https://erhvervsstyrelsen.dk/planlov-og-planlaegning

Temakommuneplanramme, forslag

Se forklaring under “Kommuneplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Temakommuneplanramme, forslag er indhentet d. 22. juni 2017

Temakommuneplanramme, vedtaget

Se forklaring under “Kommuneplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Temakommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 22. juni 2017

Temakommuneplantillæg, forslag

Se forklaring under “Kommuneplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Temakommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 22. juni 2017

Temakommuneplantillæg, vedtaget

Se forklaring under “Kommuneplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Temakommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 22. juni 2017

Kommuneplanramme, forslag

Se forklaring under “Kommuneplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, forslag er indhentet d. 22. juni 2017

Side 10 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Kommuneplan: Syd for Hovedgaden

Planens navn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syd for Hovedgaden

Plannummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 6.1

Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3383263

Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederikssund

Navn på plandistrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Planstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forslag

Dato for offentliggørelse af planforslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-06-2017

Dato for start på offentliggørelsesperioden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-06-2017

Dato for slut på offentliggørelsesperioden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-08-2017

Generel anvendelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boligområde

Specifik anvendelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blandet boligområde

Planzone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byzone

Fremtidig planzone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byzone

Maksimalt antal etager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5

Maksimal bygningshøjde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 m

Notat om områdeanvendelsen. . . . Åben-lav bolig og tæt-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive

anlæg til brug for områdets beboere.

Notat om bebyggelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # Maks. bebyggelsesprocent: 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav.

Link til plandokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link

Matr.nr. 9x Neder Dråby By, Dråby

Andel af matrikel dækket af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %

Kommuneplanramme, vedtaget

Se forklaring under “Kommuneplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Kommuneplanramme, vedtaget er indhentet d. 22. juni 2017

Kommuneplan: B 6.1 syd for Hovedgaden

Planens navn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 6.1 syd for Hovedgaden

Plannummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 6.1

Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1742037

Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederikssund

Navn på plandistrikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Jægerspris og den nordlige del af Hornshered

Planstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedtaget

Dato for vedtagelse af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-09-2013

Dato for ikrafttrædelse af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-10-2013

Generel anvendelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boligområde

Specifik anvendelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blandet boligområde

Planzone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byzone

Fremtidig planzone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byzone

Link til plandokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link

Matr.nr. 9x Neder Dråby By, Dråby

Andel af matrikel dækket af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %

Side 11 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Kommuneplanstrategi, forslag

Se forklaring under “Kommuneplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, forslag er indhentet d. 22. juni 2017

Kommuneplanstrategi, vedtaget

Se forklaring under “Kommuneplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Kommuneplanstrategi, vedtaget er indhentet d. 22. juni 2017

Kommuneplan: Plan- og Agenda 21 strategi 2015

Planens navn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plan- og Agenda 21 strategi 2015

Plannummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015

Kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederikssund

Planstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedtaget

Omfang af revision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuld revison

Dato for vedtagelse af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-02-2016

Dato for ikrafttrædelse af plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03-03-2016

Link til plandokument. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link

Kommuneplantillæg, forslag

Se forklaring under “Kommuneplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, forslag er indhentet d. 22. juni 2017

Kommuneplantillæg, vedtaget

Se forklaring under “Kommuneplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vedtaget er indhentet d. 22. juni 2017

Kommuneplantillæg, vvm, forslag

Se forklaring under “Kommuneplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vvm, forslag er indhentet d. 22. juni 2017

Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget

Se forklaring under “Kommuneplaner, vedtagne”

Oplysninger vedr. Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget er indhentet d. 22. juni 2017

Planer

Varmeforsyning

Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?. . . . . . . . . . . . Ja

Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud

samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen.

Forsyningsområde, vedtaget

Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv

varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt:

forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området.

Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk

individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe.

Side 12 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Oplysninger vedr. Forsyningsområde, vedtaget er indhentet d. 22. juni 2017

Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Varmeforsyning: Jægerspris – Fjernvarme

Navn på forsyningsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jægerspris

Forsyningsform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjernvarme

Forsyningsselskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a.

Matr.nr. 9x Neder Dråby By, Dråby

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Kontaktoplysninger – forklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontakt egen kommune

Område med forsyningsforbud, vedtaget

Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen

bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller

ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud

foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv

varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt.

dispensationer fremgår ikke af denne registrering.

Oplysninger vedr. Område med forsyningsforbud, vedtaget er indhentet d. 22. juni 2017

Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Område med tilslutningspligt, vedtaget

Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i

varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller

forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området.

Oplysninger vedr. Område med tilslutningspligt, vedtaget er indhentet d. 22. juni 2017

Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Varmeforsyning: Jægerspris Tinglyst fjernvarmeområde – Tilslutnings/

forblivelsesprojekt

Navn på område med tilslutningspligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jægerspris Tinglyst fjernvarmeområde

Type af tilslutningspligt. . . . . . Tilslutningspligt eksisterende bebyggelse med 9 års frist og forblivelsespligt

Tilslutningspligt i henhold til. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilslutnings/forblivelsesprojekt

Dato for beslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19960917

Matr.nr. 9x Neder Dråby By, Dråby

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Vand

Side 13 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Aktuelle afløbsforhold

Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?. . . Afløb til spildevandsforsyningens

renseanlæg

For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes.

Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret

område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter

om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede

arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt

bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et

kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde

spildevandet behandles.

Oplysninger vedr. Aktuelle afløbsforhold er indhentet d. 22. juni 2017

Matr.nr. 9x Neder Dråby By, Dråby

Afløbsforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Bygningsnummer 1 – Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris

Afløbsforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Vand

Aktuel vandforsyning

Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alment

vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat

alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment

vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning.

Oplysninger vedr. Aktuel vandforsyning er indhentet d. 22. juni 2017

Matr.nr. 9x Neder Dråby By, Dråby

Vandforsyning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Vand

Spildevandsforhold

Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?. . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Spildevandsforhold for ejendommen

Hvis kommunen har givet påbud eller tilladelser vedr. spildevandsforhold for ejendommen, vil

de fremgå her.

Oplysninger vedr. Spildevandsforhold for ejendommen er indhentet d. 22. juni 2017

Matr.nr. 9x Neder Dråby By, Dråby

Afløbsforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Side 14 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Bygningsnummer 1 – Hovedgaden 158, 3630 Jægerspris

Bygningsnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Afløbsforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Kloakopland, vedtaget

Kloakoplande indeholder oplysninger om nuværende kloakering samt eventuelt planlagt

ændring heraf. Kloakoplande må ikke være i strid med kommuneplaner og vandplaner. Vær

opmærksom på at kloaktyper omtalt i planer ikke nødvendigvis er den samme som på

ejendommen.

Oplysninger vedr. Kloakopland, vedtaget er indhentet d. 22. juni 2017

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Spildevandsplan: 507 – Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand)

Navn på område med kloakopland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

Eksisterende kloaktype for området. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spildevandskloakeret (der afledes kun spildevand)

Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor

ejendommen er beliggende?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Matr.nr. 9x Neder Dråby By, Dråby

Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Kloakopland, forslag

Kloakoplande forslag indeholder oplysninger om forslag til kloakering.

Oplysninger vedr. Kloakopland, forslag er indhentet d. 22. juni 2017

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget

Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning

svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til

spildevandsforsyning helt eller delvist.

Oplysninger vedr. Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget er indhentet d. 22. juni 2017

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at

ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Kontaktoplysninger – forklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontakt egen kommune

Udtræden af Spildevandsforsyningsselskab, forslag

Oplysninger vedr. Udtræden af Spildevandsforsyningsselskab, forslag er indhentet d. 22. juni

2017

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at

kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?. . . . . . . . . . . . . . . . Nej

Side 15 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Renseklasse

Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og

derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. Renseklassekravet er

kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet.

Oplysninger vedr. Renseklasse er indhentet d. 22. juni 2017

Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse?. . . . . . . . . . . . Nej

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Vand

Grundvand – Drikkevandsinteresser

Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne ”Områder med Særlige

Drikkevandsinteresser (OSD) og ”Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSDområderne

er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige

drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være

den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den

eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal

forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder,

hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som

overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været en

afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse

udpeges ikke længere.

Oplysninger vedr. Grundvand – Drikkevandsinteresser er indhentet d. 22. juni 2017

Matr.nr. 9x Neder Dråby By, Dråby

Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link

Områder på matriklen:

Type af område. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Områder med drikkevandsinteresser (1 stk.)

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Jordforurening

Lettere jordforurening

Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?. . . . . . . . . . . Ja

Her oplyses, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere

forurenet. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved

større jordflytning.

Oplysninger vedr. Områdeklassificering er indhentet d. 22. juni 2017

Side 16 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Matr.nr. 9x Neder Dråby By, Dråby

Er matriklen beliggende i et større område klassificeret som lettere forurenet?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link

Områder på matriklen:

Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Områdeklassificering (1 stk.)

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Bygge- og beskyttelseslinjer

Skovbyggelinjer

Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle

offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha.

Indenfor byggelinjen er der forbud mod at bygge. Byggelinjen kan enten være registreret som

gældende eller ophævet.

Oplysninger vedr. Skovbyggelinje er indhentet d. 22. juni 2017

Matr.nr. 9x Neder Dråby By, Dråby

Er matriklen beliggende indenfor en skovbyggelinje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja

Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Link

Områder på matriklen:

Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gældende (1 stk.)

Kontaktoplysninger

Administrativ myndighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunen

Side 17 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Om ejendomsdatarapporten

Generelt om ejendomsdatarapporten

En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter

systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende

ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på

et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i

ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et

appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i

ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten.

Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil

(pdf) til elektronisk visning eller udskrift.

Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar

fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du

modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at

ejendomsdatarapporten er en ”Ikke komplet rapport”. Når alle svar er modtaget, vil

ejendomsdatarapporten få status som ”Komplet” og du kan hente en ny komplet rapport.

Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller

en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke

fremgår af ejendomsdatarapporten.

Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste

over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen

findes i Appendiks.

• BBR-meddelelse

• Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)

• Vurderingsmeddelelse

• Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)

• Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)

• Energimærke

• Kort over vejforsyning

• Jordforureningsattest

• Eftersynsrapport

• Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)

Ordforklaring – ejendomsoplysninger

BBR-meddelelsen

BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og

Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på

ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen

ligger hos ejeren af ejendommen.

Energimærkning

Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et

gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.

Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader.

Elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens

elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemgang af

elinstallationernes tilstand.

Side 18 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Byggesag

En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).

Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets

omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres

ikke i BBR.

Byggeskadeforsikring

Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i

forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde

også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af

byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn.

Olietanke

Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne

stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i

BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra

ejendommen.

Fredede bygninger

Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse.

Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle

ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse.

Byggeskadefonden (BvB)

Her kan du se BvB’s eftersynsrapporter. BvB forsikrer bygningsdele, der ombygges med offentligt

byfornyelsestilskud. Når ombygningen er afsluttet gennemfører BvB et eftersyn og udarbejder en

eftersynsrapport og en sammenfatning med anvisninger til, hvordan ejeren skal håndtere de eventuelle svigt

og byggeskader, der konstateres ved eftersynet.

Ejendomsskat (grundskyld)

Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de

to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i

den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.

Statstilskud efter stormfald

Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet

som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald.

Ejendomsskattebillet

En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.),

som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre

afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der

opkræves via ejendomsskattebilletten.

Ejendoms- og grundværdi

Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for

forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal

ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under

omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med

2½ procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014.

Vurderingsmeddelelse

Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor SKAT fastsætter

ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud

hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sender SKAT ikke automatisk en ny

vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for

erhvervsejendomme fra 2012. Se seneste vurdering under ” Ejendoms- og grundværdi”.

Forfalden gæld til kommunen

Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses

typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse

og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden

tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens § 4 og en række

sektorlove.

Side 19 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Huslejenævnssager

I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private

lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som

modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte

sager om fx om huslejens størrelse.

Arbejderbolig

Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet

forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om

gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.

Jordrente

Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens

kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen.

Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum.

Zonestatus

Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være

forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse

ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og

anvendelse af arealer.

Lokalplaner

Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan

– efter nabohøring – dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i

planen.

Kommuneplaner

Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den

enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for

behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om

byggetilladelse.

Varmeforsyning

Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller

fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om

eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el).

Vejforsyning

Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som

vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje.

Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse.

Hovedstadsområdets transportkorridorer

Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner

m.m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de

respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng.

Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra

Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.

Aktuelle afløbsforhold

Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen.

Aktuel vandforsyning

Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment

vandforsyningsanlæg.

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen

Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på

offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles

offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter.

Grundvand – Drikkevandsinteresser

Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af

drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på

ejendommen.

Side 20 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Grundvand – Følsomme indvindingsområder

Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme

indvindingsområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være

begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.

Jordforureningsattest

Danmarks Miljøportals jordforureningsattest viser oplysninger om jordforurening for matriklen. Attesterne

dannes ud fra regionernes og kommunernes oplysninger om jordforurening.

Kortlagt jordforurening

Kortlagt jordforurening kan være betegnet som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (V1) og/eller vidensniveau 2

(V2) i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen fremgår også af jordforureningsattesten.

Lettere jordforurening

Byzoneområder klassificeres som udgangspunkt som lettere forurenet. Det kaldes områdeklassificering.

Områdeklassificeringen er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende med byzonen. Eventuel konkret

viden om ejendommen vedr. lettere forurening vil fremgå under ”Anden viden”. Hvis ejendommen er

omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning.

Påbud iht. jordforureningsloven

Her kan du se, om kommunen har udstedt påbud på ejendommen efter reglerne i lov om forurenet jord.

Der oplyses om påbud efter §§ 9(2), 10, 44(2), 48, 72a, jf. § 7, nr. 1 i bekendtgørelse om indberetning af

jordforureningsdata.

Fredskov

Når en skov er fredskovspligtig, betyder det, at den, der ejer skovarealet, til enhver tid har pligt til at

anvende det til skovbrugsformål. Med fredskovspligten følger desuden en række regler, der tilsammen

sikrer den langsigtede skovdyrkning.

Majoratsskov

Ifølge skovloven skal majoratsskov bevares under samme ejer. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at

ophæve majoratsskovnoteringen på hele eller dele af skoven.

Beskyttet natur

Beskyttet natur kan være beskyttede naturtyper eller vandløb jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Hvis

ejendommen er beliggende indenfor et område med beskyttet natur, kan der være begrænsninger for

anvendelse af arealerne på ejendommen.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Internationale beskyttelsesområder er opdelt i hhv. Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og

Habitatområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et område med internationale

beskyttelsesområder, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.

Landbrugspligt

Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m²). Når en ejendom

er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder

særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg. Der er ikke noget krav om, at en ejendom med

landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende.

Naturperler

Naturperler er særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer, der er beliggende indenfor

særligt følsomme landbrugsområder (SFL). Hvis der er naturperler på ejendommen, kan der være

begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.

Skovbyggelinjer

Skovbyggelinjen er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og

for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen er der forbud mod

at bygge.

Sø- og åbeskyttelseslinjer

Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og

spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod

ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l.

Side 21 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017

Kirkebyggelinjer

Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Den skal sikre, at der ikke opføres

bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.

Klitfredningslinje

Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og

Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan

føre til øget risiko for sandflugt.

Strandbeskyttelseslinje

I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100

m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres

bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet,

tilplantning eller hegning.

Beskyttede sten- og jorddiger

Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven.

Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et

område.

Side 22 af 22

Hovedgaden 158

3630 Jægerspris

Rapport købt 22/6 2017

Rapport færdig 22/6 2017